Osmanlı Sanatının “Medar-I İftiharı”: Hat

tarafından istanbul araştırmaları enstitüsü