“Düşünen Tohum Konuşan Toprak” sergi açılışı

tarafından istanbul araştırmaları enstitüsü