İsmail Hakkı Tonguç ve Fotoğraf

tarafından istanbul araştırmaları enstitüsü