Her gün görüyoruz, ne kadar tanıyoruz?

tarafından istanbul araştırmaları enstitüsü