İsmail Hakkı Tonguç and Photography

by istanbul araştırmaları enstitüsü