Osmanlı Sanatında Batı Etkileri

tarafından istanbul araştırmaları enstitüsü