Bir Kağıt Mimarı: Nazimî Yaver Yenal

tarafından istanbul araştırmaları enstitüsü