Kostantıniyye Haberleri Gazetesi: İstanbul’da Meyhanelerin Kaldırılmasına Dair

tarafından istanbul araştırmaları enstitüsü