Kostantıniyye Haberleri Gazetesi: İstanbul’da Meyhanelerin Kaldırılmasına Dair

tarafından Başak Arifoğlu