Kostantıniyye Haberleri Gazetesi: Kariye Camii

tarafından istanbul araştırmaları enstitüsü