Kostantıniyye Haberleri Gazetesi: İstanbul Sur Kapıları

tarafından istanbul araştırmaları enstitüsü