Bâb-ı Seraskerî Yangın Kulesi

tarafından istanbul araştırmaları enstitüsü