Şişli Camii’nin Mimarı Vasfi Egeli

tarafından istanbul araştırmaları enstitüsü