Düşünen Tohum Konuşan Toprak
Cumhuriyet’in Köy Enstitüleri 1940 – 1954

tarafından istanbul araştırmaları enstitüsü