İstanbul’da Cumhuriyet Bayramı

tarafından istanbul araştırmaları enstitüsü