Şişli Camii Erken Cumhuriyet Döneminde Bir Osmanlı Yapısı

tarafından Başak Arifoğlu