Şişli Camii Erken Cumhuriyet Döneminde Bir Osmanlı Yapısı

tarafından istanbul araştırmaları enstitüsü