Anıtkabir Proje Yarışması Eskizleri

Nazimî Yaver Yenal’ın 1941 yılında açılan Anıtkabir Proje Yarışması için hazırladığı anlaşılan, plan, kesit, cephe görünümü ve detay çizimleriyle toplam 25 paftadan oluşan tasarım, yarışma […]

Bir Kağıt Mimarı: Nazimî Yaver Yenal

20. yüzyıl Türk mimarlığının özgün isimlerinden Nazimî Yaver Yenal (1904-1987) idealist ülkülerle hareket eden erken Cumhuriyet kuşağının tipik bir temsilcisidir. Osmanlı İmparatorluğu’nun son yıllarında ilk […]

Adalet Kulesi

Montagu B. Dunn, İstanbul Panoraması, 1855

İlk inşası II. Mehmed (Fâtih) dönemine (1453-1481) kadar inen ve “Kasr-ı Adl” olarak da anılan Adalet Kulesi’nin Melling’in gravüründe görülen şekli değişmiş, kare kaidenin üzerine bir cihannümâ birimi oturtulmuştur. Cephelerinde üçgen alınlıklı üçer dikdörtgen pencere, üzerinde de piramidal külâh bulunmaktadır. Ampir üslubunu yansıtan bina II. Mahmud (1809-1839) tarafından yenilenmiş olmalıdır. Neo-Rönesans ve Barok üsluplarını sergileyen bugünkü Adalet Kulesi ise, aynı özelliği gösteren Topkapı Sarayı’ndaki Mecidiye Köşkü ile beraber, Abdülmecid döneminin (1839-1861) sonlarına aittir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir