Kostantınniye Haberleri Gazetesi: İstanbul Sur Kapıları

“İlerleyen zaman içinde şehir büyümüş; Konstantin Surları, Theodosyus Surları ve bugün gördüğümüz surlar meydana gelmiştir. Bizanslılar başkentlerine Theophylaktos yani tanrnın koruduğu kent adını vermişlerdir. Bizanslılar, […]

Ömer Nazimî Sanayi-i Nefise’de

Nazimî Yaver Yenal’ın Mekteb-i Sanayi-i Nefise-i Şahane’de 1920’lerde geçen öğrencilik yıllarına ait tasarımları, üslup/kimlik arayışları kadar dönemin mimarlık eğitimindeki eğilimlere de ışık tutar. Bu çizimler, […]

Cumhuriyet Konuşmaları:
“Osmanlı Devleti Neden ve Nasıl Çöktü?”

İstanbul Araştırmaları Enstitüsü “Cumhuriyet Konuşmaları” başlıklı yeni bir konferans dizisi sunuyor. Maltepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve Devrim Tarihi Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Orhan Çekiç’in vereceği konferans dizisinde “Cumhuriyet” her ay başka bir açıdan ele alınıyor.

16 Şubat Salı günü saat 18:30’da düzenlenen “Osmanlı Devleti Neden ve Nasıl Çöktü?” başlıklı etkinlikte görsel ve yazılı belgeler aracılığıyla devletin duraklama ve gerilemesindeki ana nedenler üzerinde duruldu.

Yrd. Doç. Dr. Orhan Çekiç konuşma başlığını şöyle açıklıyor: “Çağın bilim ve teknolojisinin çok gerisinde kalan medrese eğitiminin yetersizliği karşısında, durumun farkına varan padişahların çağdaş okullar açmak konusundaki çabaları, toplumu çağdaşlaştırmak için başvurdukları reform alanları, bu alanlarda hayatları pahasına da olsa neden başarılı olamadıkları, sonuçta da nasıl borç batağına sürüklenip ardından sömürgeci devletlerin paylaşımına uğradıkları işlenecektir.”

Yrd. Doç. Dr. Orhan Çekiç Hakkında
1944 yılında İskenderun’da doğdu. İlk ve Ortaokulu İskenderun’da, liseyi Burdur’da bitirdi. 1966 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İdare ve Siyaset Bölümünden mezun olduktan sonra Marmara Üniversitesi’nde Yüksek Lisans ve Doktora yaptı. Halen Maltepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölüm Başkanı olarak görev yapan Çekiç, hazırlayıp sunduğu TV programlarında Cumhuriyetin kazanımlarını, devrimleri ve Atatürk’ü anlatıyor. Başlıca eserleri: “İmparatorluktan Cumhuriyete Türk Kurtuluş Savaşı Belgeseli”, “Cumhuriyet Tarihi”, “Son Yıl: 1938”, “Mondros’tan İstanbul’a”, “Samsun’dan Erzurum’a”, “Sivas’tan Ankara’ya”

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir