İstanbul Araştırmaları Dizisi: 18. Yüzyılda İstanbul Evleri

tarafından Başak Arifoğlu