The “Performance” of Dervishes

by istanbul araştırmaları enstitüsü