Modernizm: Paris ve Berlin

1920’li yılların Batı’ya yönelik eğitim ortamında, Maarif Vekaleti’nin başarılı öğrencilerin yurtdışında tecrübe kazanmalarını sağlama girişimi kapsamında, Nazimi de 1927-1928 döneminde, Güzel Sanatlar Akademisi’nin düzenlediği ilk […]

Bir Türk “Kâğıt Mimarı” olarak Nazimî Yaver Yenal

Yenal’ın çizimlerinde olduğu gibi, inşa edilmemiş, dahası inşa edilmek üzere tasarlanmamış, uygulama hedefinden bağlarını tamamen koparan bir mimarlık anlayışı “kâğıt mimarlığı” niteliğine bürünür. Çizimleri, mimarlığın […]

Projesiz Modernleşme

Suna ve İnan Kıraç Vakfı İstanbul Araştırmaları Enstitüsü, İstanbul’un tarihi, arkeolojisi, tarihi topografyası ve mimarlığına ilişkin özgün araştırmaları yayınladığı İstanbul Araştırmaları Dizisi’nden Hakan Kaynar‘ın Projesiz Modernleşme: Cumhuriyet İstanbulu’ndan Gündelik Fragmanlar kitabını yayınladı.

İstanbul Araştırmaları Dizisi gerek tez olarak hazırlanan gerekse bağımsız araştırmacılar tarafından gerçekleştirilmiş çalışmalardan oluşuyor. İstanbul üzerine yapılan incelemelere önemli katkılarda bulunmayı hedefleyen bu dizinin üçüncü kitabı, Projesiz Modernleşme, Türkiye’de modernleşmenin en hızlı evrelerinden biri olarak kabul edilen erken Cumhuriyet dönemini, genel yaklaşımların dışında bambaşka bir noktadan ve İstanbul özelinde ele alıyor.

Kitap, iddialarını “Cumhuriyet İstanbulu”ndan sayfalarına taşıdığı “gündelik fragmanlar”la doğrulamaya çalışıyor. Projesiz modernleşen İstanbulluları gazete sütunlarında, bugünün basın diliyle “üçüncü sayfa” haberlerinde ve o İstanbul’u yaşamış edebiyatçıların yazdığı satırlarda arıyor. Hakan Kaynar’ın farklı bakış açısından, bir imparatorluk kentinin ulusal çerçevede halka halka genişleyen gündelik hayat öyküsü.

Hakan Kaynar 18 Mart 1975’te Ankara’da doğdu. 1993 yılında Özel Yükseliş Lisesi’nden, 1997 yılında Gazi Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu, 2000 yılında yüksek lisans derecesi aldı. Aynı yıl Hacettepe Üniversitesi Tarih bölümünde ikinci yüksek lisans, 2007 yılında da doktora çalışmalarını tamamlayan Hakan Kaynar, aynı üniversitedeki öğretim üyeliği görevini yardımcı doçent unvanı ile sürdürmektedir.

İstanbul Araştırmaları Dizisi kapsamında Aygül Ağır’ın İstanbul’un Eski Venedik Yerleşimi ve Dönüşümü ve Deniz Mazlum’un 1766 İstanbul Depremi Belgeler Işığında Yapı Onarımları adlı eserleri yayınlanmıştı. Projesiz Modernleşme: Cumhuriyet İstanbulu’ndan Gündelik Fragmanlar kitabını buradan satın alabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir