Modernizm: Paris ve Berlin

1920’li yılların Batı’ya yönelik eğitim ortamında, Maarif Vekaleti’nin başarılı öğrencilerin yurtdışında tecrübe kazanmalarını sağlama girişimi kapsamında, Nazimi de 1927-1928 döneminde, Güzel Sanatlar Akademisi’nin düzenlediği ilk […]

Bir Türk “Kâğıt Mimarı” olarak Nazimî Yaver Yenal

Yenal’ın çizimlerinde olduğu gibi, inşa edilmemiş, dahası inşa edilmek üzere tasarlanmamış, uygulama hedefinden bağlarını tamamen koparan bir mimarlık anlayışı “kâğıt mimarlığı” niteliğine bürünür. Çizimleri, mimarlığın […]

Şişli Camii’nin Mimarı
Vasfi Egeli

Vasfi Egeli

Vasfi Egeli

İstanbul Araştırmaları Enstitüsü’nde, Suna ve İnan Kıraç Vakfı Fotoğraf Koleksiyonu’ndan derlenen bir seçkiyle oluşturulan “Erken Cumhuriyet Döneminde Bir Osmanlı Yapısı: Şişli Camii” sergisi, Cumhuriyet İstanbulu’nun ilk anıtsal dini yapısını fotoğraf ve metinlerle tanıtıyor.

İstanbul’un Şişli ilçesinde, Halâskârgazi Caddesi ile Abide-i Hürriyet Caddesi arasındaki adacıkta yer alan Şişli Camii’nin tasarımı, bir dönem Vakıflar Başmimarı olarak görev yapan Vasfi Egeli’ye ait. Egeli, Osmanlı ile erken Cumhuriyet dönemlerini birbirine bağlayan Birinci Ulusal Mimarlık üslubunun son temsilcilerinden biri olarak tanınıyor.

Mihrabın Önünde Vasfi Egeli (ön sırada, sağdan üçüncü) ve camii inşaatıyla ilgili kişiler.

Mihrabın Önünde Vasfi Egeli (ön sırada, sağdan üçüncü) ve camii inşaatıyla ilgili kişiler.

Vasfi Egeli, Mabeyinci Ömer Lütfi Bey’in oğlu olarak İstanbul’da doğdu ve 1913’te Sanayi-i Nefise Mekteb-i Âlîsi’nden (Mimar Sinan Devlet Güzel Sanatlar Üniversitesi) mezun oldu. Vakıflar’ın fen heyetinde, kurumun baş mimarı Kemâleddin Bey’in, ayrıca Ali Tal’at ve Mehmed Nihad [Nigisberk] beylerin maiyetinde Osmanlı eserlerinin onarımlarında çalışarak deneyim kazandı.

M. Nihad Bey’in emekli olmasının ardından Vakıflar’daki baş mimarlık görevini üstlendi ve birçok eserin restorasyonuna imza attı. Bunlar arasında Süleymaniye, Şehzade, Edirnekapı Mihrimah Sultan, Hırka-i Şerif camileriyle Yeni Cami’nin hünkâr kasrı zikredilebilir.

Ayrıca Mimar Sinan’ın Süleymaniye’deki türbesini yeni baştan inşa edercesine onarmış, 1938’de Beyoğlu’ndaki Ağa Camii’ni de klasik üslupta yenilemiştir. 1947 tarihli Feneryolu Camii ise Şişli Camii’nden önce tasarladığı daha mütevazı bir eseridir.

Camii girişinde Vasfi Egeli (ön sırada, soldan ikinci) ve cami inşaatıyla ilgili kişiler.

Camii girişinde Vasfi Egeli (ön sırada, soldan ikinci) ve cami inşaatıyla ilgili kişiler.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir