Modernizm: Paris ve Berlin

1920’li yılların Batı’ya yönelik eğitim ortamında, Maarif Vekaleti’nin başarılı öğrencilerin yurtdışında tecrübe kazanmalarını sağlama girişimi kapsamında, Nazimi de 1927-1928 döneminde, Güzel Sanatlar Akademisi’nin düzenlediği ilk […]

Bir Türk “Kâğıt Mimarı” olarak Nazimî Yaver Yenal

Yenal’ın çizimlerinde olduğu gibi, inşa edilmemiş, dahası inşa edilmek üzere tasarlanmamış, uygulama hedefinden bağlarını tamamen koparan bir mimarlık anlayışı “kâğıt mimarlığı” niteliğine bürünür. Çizimleri, mimarlığın […]

“Şişli Camii Süratle Yapılıyor”

Batı yarım kubbesiyle merkezi kubbenin güney ve doğu kemerleri tamamlanmış, minarenin yapımı sürüyor.

Batı yarım kubbesiyle merkezi kubbenin güney ve doğu kemerleri tamamlanmış,
minarenin yapımı sürüyor.

İstanbul Araştırmaları Enstitüsü’nde, Suna ve İnan Kıraç Vakfı Fotoğraf Koleksiyonu’ndan derlenen bir seçkiyle oluşturulan “Erken Cumhuriyet Döneminde Bir Osmanlı Yapısı: Şişli Camii” sergisi, Cumhuriyet İstanbulu’nun ilk anıtsal dini yapısını fotoğraf ve metinlerle tanıtıyor.

Seyfi Arkan’ın Cumhuriyet Gazetesi’nde yer alan 10 Kasım 1947 tarihli “Şişli Camii Süratle Yapılıyor” yazısından alıntılar paylaşıyoruz.

“… yurddaşlar, geçen seneden beri durmadan, Şişli camiinin süratle yükselmesi için, para ve malzeme vererek yardım etmektedir. Hafta sonları, tüccar, mühendis, mimar, doktor vesair meslekten vatandaşlar camiin bir taşını taşıyabilmek için amele gibi çalışmak istemektedir. Bunların arasında Ermeni, Rum, Musevi vatandaşlarını görmek, maddî manevî yardımlarda bulunduklarını duymak, heyecanla karşılanan hâdiselerdir”.

İnşaatı süren camide Ramazan veya Kurban bayramı namazı.

İnşaatı süren camide Ramazan veya Kurban bayramı namazı.

“Onun içindir ki, yapı daha bitmemiş, kubbeler örülmemiş olduğu halde, bu ramazan camide ezanlar okundu, halk, kütle halinde camiin mermer zeminine baş koydu. Camie hediye edilen halılar, avizeler bu eserin bir an evvel yükselmesine yardımcı malzemeler oldu”.

“Türk klasik ve muvaffak olmuş büyük camilerimizin yapılarından sonra, 200 seneden beri aynı kıratta bir eserin yapılmasını yurd içinde görmemiz, Türk mimarlık âlemi için sevinilecek ve iftihâr edilecek bir hâdisedir”.

Şişli Camii: Erken Cumhuriyet Döneminde Bir Osmanlı Yapısı” sergisi 18 Eylül’e kadar İstanbul Araştırmaları Enstitüsü’nde ziyaret edilebilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir