Modernizm: Paris ve Berlin

1920’li yılların Batı’ya yönelik eğitim ortamında, Maarif Vekaleti’nin başarılı öğrencilerin yurtdışında tecrübe kazanmalarını sağlama girişimi kapsamında, Nazimi de 1927-1928 döneminde, Güzel Sanatlar Akademisi’nin düzenlediği ilk […]

Bir Türk “Kâğıt Mimarı” olarak Nazimî Yaver Yenal

Yenal’ın çizimlerinde olduğu gibi, inşa edilmemiş, dahası inşa edilmek üzere tasarlanmamış, uygulama hedefinden bağlarını tamamen koparan bir mimarlık anlayışı “kâğıt mimarlığı” niteliğine bürünür. Çizimleri, mimarlığın […]

Osmanlı Sanatında Batı Etkileri

Ruganî Cilbent, Seyyid Mustafa Edirnevî, 1766-1767. Mukavva, tezhip boyaları, lâke.

Ruganî Cilbent, Seyyid Mustafa Edirnevî, 1766-1767. Mukavva, tezhip boyaları, lâke.

Ekrem Hakkı Ayverdi’nin eşsiz koleksiyonu Ekrem Hakkı Ayverdi (1899 – 1984): Mimarlık Tarihçisi, Restoratör, Koleksiyoner sergisi kapsamında İstanbul Araştırmaları Enstitüsü’nde. Blog’da bu sefer koleksiyonu baz alarak Osmanlı sanatında Batı etkilerine göz atıyoruz…

Osmanlı sanatında 18. yüzyılın ikinci çeyreğinden itibaren, önce mimari süsleme programında, ardından diğer bezeme sanatlarında Batı kaynaklı etkiler görülmeye başlar. Söz konusu etkiler, Batı’da revaç bulan üsluplara paralel olarak, başta Barok, ardından Rokoko, II. Mahmud döneminde (1808-1839) devreye giren Ampir (Empire), bunu izleyen Neo-Rönesans, Eklektik (Seçmeci), arada Neo-Gotik ve Oryantalist, son olarak da Art Nouveau olarak sıralanabilir. Bütün bu üslupların en açık izlenebildiği sanat dalları, mimari, tezhip ve tekstildir.

Kapaklı Sahan, İstanbul-Beykoz, 19. yüzyıl . Opalin cam, renkli cam boyası, altın yaldız.

Kapaklı Sahan, İstanbul-Beykoz, 19. yüzyıl . Opalin cam, renkli cam boyası, altın yaldız.

Sur Kapısı, Hoca Ali Rıza, 1864-1935. 19. yüzyılın sonu - 20. yüzyılın başı, tuval üzerine yağlı boya.

Sur Kapısı, Hoca Ali Rıza, 1864-1935. 19. yüzyılın sonu – 20. yüzyılın başı, tuval üzerine yağlı boya.

Osmanlı tasvir sanatında Batı resminin ilk etkileri 18. yüzyılın ilk çeyreğinde hissedilmeye başlanır. 19. yüzyılda, sarayda çalışan yabancı ressamlar, önce askeri okullarda, ardından Sanayi-i Nefise Mektebi’nde (bugünkü Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi)  verilen “modern” resim dersleri ve bazı gençlerin Avrupa’ya resim tahsili için yollanması gibi farklı kaynaklardan beslenen Batılı bir Osmanlı resim geleneği oluşur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir