Modernizm: Paris ve Berlin

1920’li yılların Batı’ya yönelik eğitim ortamında, Maarif Vekaleti’nin başarılı öğrencilerin yurtdışında tecrübe kazanmalarını sağlama girişimi kapsamında, Nazimi de 1927-1928 döneminde, Güzel Sanatlar Akademisi’nin düzenlediği ilk […]

Bir Türk “Kâğıt Mimarı” olarak Nazimî Yaver Yenal

Yenal’ın çizimlerinde olduğu gibi, inşa edilmemiş, dahası inşa edilmek üzere tasarlanmamış, uygulama hedefinden bağlarını tamamen koparan bir mimarlık anlayışı “kâğıt mimarlığı” niteliğine bürünür. Çizimleri, mimarlığın […]

Ekrem Hakkı Ayverdi Koleksiyonu

Ekrem Hakkı Ayverdi Fatih’teki evinin salonunda. Ayverdi Enstitüsü Fotoğraf Arşivi.

Ekrem Hakkı Ayverdi Fatih’teki evinin salonunda. Ayverdi Enstitüsü Fotoğraf Arşivi.

Ekrem Hakkı Ayverdi’nin, yalnızca bir koleksiyon oluşturmak amacı ile değil, bir kültüre sahip çıkma duygusu ile toplamaya başladığı eşsiz bir koleksiyonunun büyük bir bölümü 14. yüzyıldan 20. yüzyılın başına değin geniş bir zaman dilimine tarihlenen Osmanlı dönemine ait eserlerden oluşur. Bunların yanı sıra Selçuklu dönemine ait sınırlı sayıda çini, İran ve Avrupa kökenli seramik ve porselenler de, Kubbealtı Akademisi ve Sanat Vakfı’na bağışladığı bu zengin koleksiyonda yer alır.

Aziz Efendi’nin 1345/1926 yılında istinsah ettiği Kur’an nüshasının tezhibinin Mihriban Sözer tarafından 1360/1941 yılında tamamlandıktan sonra, hattat Halim Özyazıcı’nın sure başlarını yazdığını belirten kayıt. Kubbealtı Akademisi Kültür ve Sanat Vakfı Koleksiyonu.

Aziz Efendi’nin 1345/1926 yılında istinsah ettiği Kur’an nüshasının tezhibinin Mihriban Sözer tarafından 1360/1941 yılında tamamlandıktan sonra, hattat Halim Özyazıcı’nın sure başlarını yazdığını belirten kayıt. Kubbealtı Akademisi Kültür ve Sanat Vakfı Koleksiyonu.

Ekrem Hakkı Ayverdi, 1939 yılında Fatih’te, Fevzi Paşa Caddesi üzerinde inşa ettiği ve dönemin modern tasarımına sahip evinin iç dekorasyonunda işte bu “eski eşyaları” gündelik yaşamının içine kattı. Zamanla önemini yitiren aile yadigârlarına, Osmanlı dünyasından o günlere ulaşan bir değer gözüyle baktığı ve onları koruyabilmek duygusu ile hareket ettiği söylenebilir. Bu değerlere sahip çıkma duyarlılığı Ayverdi’nin Osmanlı kültürünü özümlemiş kişiliğinin bir yansımasıdır. 20. yüzyılın ilk yarısında Türkiye’deki koleksiyoncu sayısı göz önüne alındığında, değerleri bilinmediği için yok olma veya ülke dışına götürülme gibi bir tehlikeye maruz kalabilecek bu eserlerin korunmuş olması daha da anlam kazanmaktadır.

Hayvan figürlü seramik sürahi, İznik, yaklaşık 1545. Kubbealtı Akademisi Kültür ve Sanat Vakfı Koleksiyonu.

Hayvan figürlü seramik sürahi, İznik, yaklaşık 1545.
Kubbealtı Akademisi Kültür ve Sanat Vakfı Koleksiyonu.

Osmanlı mimari tarihi üzerine yazdığı kapsamlı çalışmaları ile tanınan Ayverdi’nin ilk bilimsel yayınlarının XVIII. Asırda Lâle isimli bir çiçek risalesi ve Fâtih Devri Hattatları ve Hat Sanatı isimli, özel koleksiyonundaki eserleri de içeren çalışmalar olması da dikkate değer. Yalnızca korumak veya sergilemek amacı ile koleksiyon yapmamış, sahip olduğu değerleri araştıran bir yönü olmuştur.

Şebnem Eryavuz

İşlemeli bohça, İstanbul, 16. yüzyılın ikinci yarısı. Kubbealtı Akademisi Kültür ve Sanat Vakfı Koleksiyonu.

İşlemeli bohça, İstanbul, 16. yüzyılın ikinci yarısı.
Kubbealtı Akademisi Kültür ve Sanat Vakfı Koleksiyonu.

Ekrem Hakkı Ayverdi’nin koleksiyonunu Ekrem Hakkı Ayverdi (1899 – 1984): Mimarlık Tarihçisi, Restoratör, Koleksiyoner sergisinde ücretsiz olarak keşfedebilirsiniz…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir