Modernizm: Paris ve Berlin

1920’li yılların Batı’ya yönelik eğitim ortamında, Maarif Vekaleti’nin başarılı öğrencilerin yurtdışında tecrübe kazanmalarını sağlama girişimi kapsamında, Nazimi de 1927-1928 döneminde, Güzel Sanatlar Akademisi’nin düzenlediği ilk […]

Bir Türk “Kâğıt Mimarı” olarak Nazimî Yaver Yenal

Yenal’ın çizimlerinde olduğu gibi, inşa edilmemiş, dahası inşa edilmek üzere tasarlanmamış, uygulama hedefinden bağlarını tamamen koparan bir mimarlık anlayışı “kâğıt mimarlığı” niteliğine bürünür. Çizimleri, mimarlığın […]

Prof. Dr. Alfons Maria Schneider

(17 Haziran 1896 – 4 Ekim 1952)

1930’lardan başlayarak 1952’deki ölümüne kadar, araştırmaları, kazıları ve yayınlarıyla İstanbul’un tarihini aydınlatmış, döneminin çok yönlü bilimadamlarından biridir Alfons Maria Schneider. Freiburg Üniversitesi’nde Katolik Teolojisi ve Yakın-Doğu Dilleri okumuş, Hıristiyan Arkeolojisi üzerine doktorasını tamamlamış, bir süre rahiplik de yapmıştır.

Die landmauer von Konstantinopel

Akademik kariyerine aynı Üniversite’nin Teoloji Fakültesi’nde ve Göttingen Georg-August Üniversitesi Felsefe Fakültesi’nde devam eden Schneider, 1944 yılında Bizans ve Erken İslam devirleri sanatı ve mimarisi profesörlüğüne yükselmiştir. İstanbul’un karasurlarına dair ilk kapsamlı bilimsel yayın onundur. Bizans döneminde üç kez inşa edilen Ayasofya’da kazılar yapmış, bugün avlusunda hala mimari kalıntılarını gördüğümüz ikinci yapım evresini keşfetmiştir. Bu araştırmalarını kapsayan Die landmauer von Konstantinopel: zweiter über den abschlub der aufnahme 1929-1933; Die Grabung im Westhof der Sophienkirche zu Istanbul kitaplarının yanısıra seksen civarında yayını kütüphanemizde tarih ve arkeoloji meraklılarıyla buluşuyor…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir