Modernizm: Paris ve Berlin

1920’li yılların Batı’ya yönelik eğitim ortamında, Maarif Vekaleti’nin başarılı öğrencilerin yurtdışında tecrübe kazanmalarını sağlama girişimi kapsamında, Nazimi de 1927-1928 döneminde, Güzel Sanatlar Akademisi’nin düzenlediği ilk […]

Bir Türk “Kâğıt Mimarı” olarak Nazimî Yaver Yenal

Yenal’ın çizimlerinde olduğu gibi, inşa edilmemiş, dahası inşa edilmek üzere tasarlanmamış, uygulama hedefinden bağlarını tamamen koparan bir mimarlık anlayışı “kâğıt mimarlığı” niteliğine bürünür. Çizimleri, mimarlığın […]

Kadın Seyyahlar


Kadın seyyahların gözünden geç Osmanlı ve erken Cumhuriyet İstanbulu

İstanbul Araştırmaları Enstitüsü,  seyahatname koleksiyonunu geliştirmeye devam ediyor.

Aralarında bir elçi eşi, doktor ve öğretmenin de yer aldığı çeşitli kadın seyyahlar, tarih, kültür, mimari ve gündelik yaşama dair bilgileri aktarmanın yanısıra, II. Meşrutiyet, Balkan savaşları, İstanbul’un işgali gibi güncel siyasi olayları da yorumluyor.

  • Mary Augusta Poynter [Dickinson], When Turkey was Turkey – in and around Constantinople, George Routledge and Sons, London, 1921.
  • Frances Elliot [Minto Dickinson], Diary of an Idle Woman in Constantinople, John Murray, London, 1893.
  • Annie Louise McIlroy, From a Balcony on the Bosphorus, London, 1924.
  • The Letters and Works of Lady Mary Wortley Montagu. Edited by her Great-Grandson Lord Wharncliffe. With Additions and Corrections derived from Original Manuscripts, Illustrative Notes, and a Memoir by W. Moy Thomas, George Bell, London, 1887.
  • Hester Donaldson Jenkins, Behind Turkish Lattices. The Story of a Turkish Woman’s Life, J. B. Lippincott, Philadelphia, 1911.
  • Clara Erskine Clement [Waters], Constantinople, the City of the Sultans, Estes and Lauriat, Boston, [ca. 1895].

İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Kütüphanesi‘nin temel amacı İstanbul’la ilgili herhangi bir konuda çalışma yapmak isteyen araştırmacıların basılı ve elektronik bilimsel kaynak ihtiyacını karşılamak, koleksiyonunu bu hedef doğrultusunda olabildiğince zenginleştirmek ve ”kullanıcı dostu” bir kütüphane işlevi görmektir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir