Modernizm: Paris ve Berlin

1920’li yılların Batı’ya yönelik eğitim ortamında, Maarif Vekaleti’nin başarılı öğrencilerin yurtdışında tecrübe kazanmalarını sağlama girişimi kapsamında, Nazimi de 1927-1928 döneminde, Güzel Sanatlar Akademisi’nin düzenlediği ilk […]

Bir Türk “Kâğıt Mimarı” olarak Nazimî Yaver Yenal

Yenal’ın çizimlerinde olduğu gibi, inşa edilmemiş, dahası inşa edilmek üzere tasarlanmamış, uygulama hedefinden bağlarını tamamen koparan bir mimarlık anlayışı “kâğıt mimarlığı” niteliğine bürünür. Çizimleri, mimarlığın […]

İstanbul’un Küçük Limanları Kostantıniyye Haberleri Gazetesi

“İlk çağlarda İstanbul şehrinin coğrafi konumu itibariyle Lodos rüzgarı estiği zaman sahili civarında deniz araçlarının trafiği zor ve bazen de imkansız oluyordu. Bu sakıncayı kaldırmak üzere şehrin güney sahili boyunca, ekserisi dahilde, surların iç tarafında az çok geniş kapsamları birçok limanların kazlıması ve inşasına gerek duyulmuş ve dördüncü yüzyıldan itibaren iki kulanın arasında bir kısım suru yıkmak suretiyle bu limanlara giriş çıkış temin edilmiş idi.”

Naci Meltem’in  Kostantıniyye Haberleri Gazetesi’nin Aralık 1990 sayısı için kaleme aldığı yazıyı paylaşıyoruz! Keyifli okumalar!

Gazetenin 1989 – 1993 yılları arasında yayınlanan toplam 48 sayısını kapsayan seriye ulaşmak için tıklayınız!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir