Modernizm: Paris ve Berlin

1920’li yılların Batı’ya yönelik eğitim ortamında, Maarif Vekaleti’nin başarılı öğrencilerin yurtdışında tecrübe kazanmalarını sağlama girişimi kapsamında, Nazimi de 1927-1928 döneminde, Güzel Sanatlar Akademisi’nin düzenlediği ilk […]

Bir Türk “Kâğıt Mimarı” olarak Nazimî Yaver Yenal

Yenal’ın çizimlerinde olduğu gibi, inşa edilmemiş, dahası inşa edilmek üzere tasarlanmamış, uygulama hedefinden bağlarını tamamen koparan bir mimarlık anlayışı “kâğıt mimarlığı” niteliğine bürünür. Çizimleri, mimarlığın […]

Bâb-ı Seraskerî Yangın Kulesi

Montagu B. Dunn, İstanbul Panoraması, 1855

II. Mahmud’un (1809-1839) 1826’da Yeniçeri Ocağı’nı ortadan kaldırması ve Ağa Kapısı’nın Bâb-ı Meşihat’a devredilmesini müteakip yeni Osmanlı ordusunun (Asâkir-i Mansûre-i Muhammediye’nin) yönetim merkezi olarak, Eski Saray’ın yerine inşa edilen Bâb-ı Seraskerî’nin (sonraki adıyla Harbiye Nezareti’nin) bahçesinde 1828’de inşa ettirilmiştir. Sabık Ağa Kapısı’nın avlusundaki Yangın Köşkü’nün işlevini sürdüren 85 m. yüksekliğindeki kule kesme köfeki taşıyla inşa edilmiştir. Kesik piramit biçimindeki kaideden silindir biçimindeki gövdeye, dönemim minarelerinde de olduğu gibi, armudî profilli bir pabuç kısmıyla geçilir. Gözetleme birimi yuvarlak kemerli pencerelerle kuşatılmıştır. İlk yapıldığında mevcut olan geniş saçaklı ahşap külâh 1849’daki onarımda kaldırılarak yerine sekizgen planlı ve  yuvarlak (fil gözü) pencereli üç kat eklenmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir