Modernizm: Paris ve Berlin

1920’li yılların Batı’ya yönelik eğitim ortamında, Maarif Vekaleti’nin başarılı öğrencilerin yurtdışında tecrübe kazanmalarını sağlama girişimi kapsamında, Nazimi de 1927-1928 döneminde, Güzel Sanatlar Akademisi’nin düzenlediği ilk […]

Bir Türk “Kâğıt Mimarı” olarak Nazimî Yaver Yenal

Yenal’ın çizimlerinde olduğu gibi, inşa edilmemiş, dahası inşa edilmek üzere tasarlanmamış, uygulama hedefinden bağlarını tamamen koparan bir mimarlık anlayışı “kâğıt mimarlığı” niteliğine bürünür. Çizimleri, mimarlığın […]

Ayın Afişi: Nor Or

Nor Or, Ermenice Günlük Gazete reklam afişi
1945-1946

Aram Pehlivanyan, Sarkis Keçyan (Zanku), Zaven Biberyan ve Avedis Aliksanyan, Nor Or’un (Yeni Gün) ilk sayısını 21 Temmuz 1945’te yayımlarlar. Sosyalist eğilimli gazete, hükümeti eleştiren farklı bir ses olarak hem Ermeni cemaatinin  hem de iktidarın yakından takip ettiği bir yayın organı olur. Sadece siyasi değil aynı zamanda edebi makaleler de içeren gazete, Hagop Mıntzuri, Vartan Gomikyan, Keğam Sevan, Haçik Amiryan, Yetvart Ağamyan, Haygazun Kalusdyan, Vartan İhmalyan, Yervant Gobelyan, Zahrad gibi Türkiyeli önemli Ermeni yazarların da okurlarıyla buluşmasını sağlar. Bu çevre, sonraları Nor Oryan Serunt ya da Nor Or Kuşağı olarak anılacaktır.

Aralık 1946’da İstanbul’da ilan edilen sıkıyönetim sonucunda, Ses, Gün, Yığın, Dost gibi Türkçe gazetelerle birlikte Nor Or da kapatılır; Avedis Aliksanyan, Aram Pehlivanyan, Zaven Biberyan, Vartan İhmalyan, Jak İhmalyan, Barkev Şamikyan ve Hayk Açıkgöz solcu oldukları gerekçesiyle tutuklanırlar.

1950’de, Tebi Luys (Işığa Doğru) gazetesini yayımlamaya başlayan Rupen Maşoyan ve Yervant Gobelyan, Nor Or mirasını devam ettirmeye çalışırlar. Bu ikili neredeyse yarım asır sonra Agos’un kuruluşunda da önemli bir rol oynarlar.

İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Afiş Koleksiyonu 276 adet Cumhuriyet dönemi ve 132 adet Osmanlı dönemi olmak üzere toplam 408 adet afişten oluşuyor. Koleksiyonda; aralarında Türkçe, Eski Türkçe, Fransızca ve İngilizce olmak üzere  farklı dillerden afişler bulunuyor. Afişlerde çeşitli ticari kurum ve kuruluşların tanıtım ve reklamlarına yer veriliyor.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir