Modernizm: Paris ve Berlin

1920’li yılların Batı’ya yönelik eğitim ortamında, Maarif Vekaleti’nin başarılı öğrencilerin yurtdışında tecrübe kazanmalarını sağlama girişimi kapsamında, Nazimi de 1927-1928 döneminde, Güzel Sanatlar Akademisi’nin düzenlediği ilk […]

Bir Türk “Kâğıt Mimarı” olarak Nazimî Yaver Yenal

Yenal’ın çizimlerinde olduğu gibi, inşa edilmemiş, dahası inşa edilmek üzere tasarlanmamış, uygulama hedefinden bağlarını tamamen koparan bir mimarlık anlayışı “kâğıt mimarlığı” niteliğine bürünür. Çizimleri, mimarlığın […]

18. Yüzyıl İstanbul Evlerine Örneklerle Bir Bakış

16 Ekim Salı günü gerçekleşen Arka Oda Toplantısı’nda, Gökçen Özkaya, 18. yüzyıl İstanbul kenti ve konutlarına ilişkin doktora tezinde kullandığı yazılı belgelerdeki örneklerden yola çıkarak, İstanbul evlerinin eklentili yapılanması, mekân bileşenleri ve düzenlemelerini anlattı.

18. yüzyıla ait, doğrudan belgelenecek konut örneklerinin neredeyse hiç bulunmadığı İstanbul evlerine dair bir çalışma yapmak için başvurulan bu yazılı belgeler, İstanbul Ahkâm Defterleri’nde, vakıflara ve şahıslara ait gayrimenkullerin değiş-tokuşu anlamına gelen “istibdal” uygulamasını konu alan hükümlerdir. Değiştokuşu yapılan evlerin parça parça mülk edinilmesi, evlerin yapılanma sürecine; hükümlerdeki mekân tarifleri de bileşenler ve bunların bir araya gelme biçimlerine dair fikir verir. Arka Oda Toplantısı’nda, bu bilgiler doğrultusunda eklentili yapılanan evler ve mekân bileşenlerinin ev içi dağılımları seçme örnekler üzerinden değerlendirildi, mekân kombinasyonlarındaki çeşitlilik de ortaya kondu. Ağırlıklı olarak devlet görevlilerinden oluşan üst ve orta halli kentlilerin evlerinden örnekler sunulurken, mekânların dağılımında barınma standartları açısından nelerin ön planda olduğu da tartışılmaya çalışıldı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir