Kostantınniye Haberleri Gazetesi: İstanbul Sur Kapıları

“İlerleyen zaman içinde şehir büyümüş; Konstantin Surları, Theodosyus Surları ve bugün gördüğümüz surlar meydana gelmiştir. Bizanslılar başkentlerine Theophylaktos yani tanrnın koruduğu kent adını vermişlerdir. Bizanslılar, […]

Ömer Nazimî Sanayi-i Nefise’de

Nazimî Yaver Yenal’ın Mekteb-i Sanayi-i Nefise-i Şahane’de 1920’lerde geçen öğrencilik yıllarına ait tasarımları, üslup/kimlik arayışları kadar dönemin mimarlık eğitimindeki eğilimlere de ışık tutar. Bu çizimler, […]

Hav Hav!
Instagram’ın Meşhur Köpekleri

İstanbul’un toplumsal tarihinin hemen her döneminde gündelik yaşamın önemli bir parçası olan sokak köpeklerinin, dini, siyasi ve sosyolojik dönüşümlerle değişen serüvenine ışık tutan bir sergiye ev sahipliği yapıyoruz: Dört Ayaklı Belediye: İstanbul’un Sokak Köpekleri.

Sergimizden yola çıkarak Instagram’daki ünlü köpeklerden bir derleme yaptık! Yorumlara kendi favori hesaplarınızı yazmayı unutmayın!

1- TunaMeltsMyHeart

tunameltsmyheart

2- Marniethedog

marnie the dog

3- buddyboowaggytails

boo

4- manny_the_frenchie

manny the frenchie

5-mensweardog

menswear dog

6- thiswildidea

this wild idea

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir