Ömer Nazimî Sanayi-i Nefise’de

Nazimî Yaver Yenal’ın Mekteb-i Sanayi-i Nefise-i Şahane’de 1920’lerde geçen öğrencilik yıllarına ait tasarımları, üslup/kimlik arayışları kadar dönemin mimarlık eğitimindeki eğilimlere de ışık tutar. Bu çizimler, […]

Anıtkabir Proje Yarışması Eskizleri

Nazimî Yaver Yenal’ın 1941 yılında açılan Anıtkabir Proje Yarışması için hazırladığı anlaşılan, plan, kesit, cephe görünümü ve detay çizimleriyle toplam 25 paftadan oluşan tasarım, yarışma […]

“Tonguç’la Taş Taşımak”

İstanbul Araştırmaları Enstitüsü sergi salonunda 18 Nisan tarihinde ziyarete açılarak yoğun ilgi gören Düşünen Tohum, Konuşan Toprak: Cumhuriyet’in Köy Enstitüleri 1940-1954 sergisi kapsamında, 23 Haziran Cumartesi günü, 18:30’da Pera Müzesi Oditoryumunda gerçekleştirilen paneli sergi küratörü Ekrem Işın yönetti. “Tonguç’la Taş Taşımak” başlıklı panele Engin Tonguç, Pakize Türkoğlu ve Firdevs Gümüşoğlu konuşmacı olarak katıldılar.

Cumhuriyet’i inşa eden kurumların başında Köy Enstitüleri gelir. Halkçılık ilkesinden hareket eden bu eğitim kurumları 1940 yılında İsmail Hakkı Tonguç’un önderliğinde kuruldu. Amacı, %80‘i okuma yazma bilmeyen bir köylü toplumunu Cumhuriyet’e kazandırmak, ideal demokrasiye giden yolu açmaktı. Kurucusunun ölümünden 52 yıl sonra Köy Enstitüleri bütün yönleriyle yeniden gündemde. Bu amaçla düzenlenen panel, yakın tanıkların gözünden hem Tonguç ve Enstitüleri anlamaya, yorumlamaya hem de Sabahattin Eyuboğlu’nun deyişiyle “Tonguç’la Taş Taşımak”a bir davet.

Paneli kaçıranlar buradan izleyebilirler.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir