Ömer Nazimî Sanayi-i Nefise’de

Nazimî Yaver Yenal’ın Mekteb-i Sanayi-i Nefise-i Şahane’de 1920’lerde geçen öğrencilik yıllarına ait tasarımları, üslup/kimlik arayışları kadar dönemin mimarlık eğitimindeki eğilimlere de ışık tutar. Bu çizimler, […]

Anıtkabir Proje Yarışması Eskizleri

Nazimî Yaver Yenal’ın 1941 yılında açılan Anıtkabir Proje Yarışması için hazırladığı anlaşılan, plan, kesit, cephe görünümü ve detay çizimleriyle toplam 25 paftadan oluşan tasarım, yarışma […]

Tarihi Sinemadan AVM’ye

Glorya (Saray) ve Şark (Lüks) Sinemaları, Beyoğlu, 1930’lar

Glorya ve Şark sinemaları, Edoardo De Nari’nin tasarımları olmanın yanısıra, 1930’larda Beyoğlu’nun ünlü gösteri ve eğlence merkezleri arasında mimarı bilinen ve özgün projelerine ulaşılabilen oldukça küçük bir grubun parçası olarak ayrıcalık taşır. 20. yüzyılın neredeyse tamamına tanıklık eden bu mekânlarda sadece filmler gösterilmez, tiyatro, konser, gösteri gibi diğer etkinliklere de yer verilirdi. Glorya, bir bakıma çok amaçlı bir kültür- sanat merkeziydi. Münir Nurettin Selçuk, Safiye Ayla, Louis Armstrong, Josephine Baker, Dizzy Gillespie gibi yerli, yabancı dönemin bir çok ünlü sanatçısı burada sanatseverlerle buluşmuştu. Ne yazık ki, birbirine komşu bu iki tarihi sinema yakın zamanda yıkılıp, yerine Demirören AVM yapıldı.

Şark Sineması giriş holü ve fuayesi

Şark Sineması kesiti

Demirören AVM

Büke Uras’ın De Nari arşivinden ve farklı koleksiyonlardan hazırlanan Değişen Zamanların Mimarı: Edoardo De Nari sergisi, 1895’ten 1954 yılına kadar İstanbul’da sürdürülmüş ilginç bir yaşamın ve kariyerin tanıklığı olduğu kadar, çok yönlü bir kişiliğin, bir İstanbul mimarının arşivi üzerinden 20. yüzyılın ilk yarısı İstanbulu’nun mimari ve sosyal okumasına da önemli katkı sağlıyor.


Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir