Kostantınniye Haberleri Gazetesi: İstanbul Sur Kapıları

“İlerleyen zaman içinde şehir büyümüş; Konstantin Surları, Theodosyus Surları ve bugün gördüğümüz surlar meydana gelmiştir. Bizanslılar başkentlerine Theophylaktos yani tanrnın koruduğu kent adını vermişlerdir. Bizanslılar, […]

Ömer Nazimî Sanayi-i Nefise’de

Nazimî Yaver Yenal’ın Mekteb-i Sanayi-i Nefise-i Şahane’de 1920’lerde geçen öğrencilik yıllarına ait tasarımları, üslup/kimlik arayışları kadar dönemin mimarlık eğitimindeki eğilimlere de ışık tutar. Bu çizimler, […]

Şişli Camii’nden Mimari Detaylar – 2

İstanbul Araştırmaları Enstitüsü’nde, Suna ve İnan Kıraç Vakfı Fotoğraf Koleksiyonu’ndan derlenen bir seçkiyle oluşturulan “Erken Cumhuriyet Döneminde Bir Osmanlı Yapısı: Şişli Camii” sergisi, Cumhuriyet İstanbulu’nun ilk anıtsal dini yapısını fotoğraf ve metinlerle tanıtıyor.

Lbyr_0247

Demir parmaklıklı dikdörtgen pencerelerin sıralandığı çevre duvarları üzerinde, doğu, batı ve güney yönlerine açılan basık kemerli birer kapı yer alır.Lbyr_0244

Şadırvan avlusunun kuzey sınırında uzanan, baklavalı başlıklara sahip sundurmanın gerisinde tek katlı müştemilat mekânları sıralanmakta, bu kanadın Halaskârgazi Caddesi’ne bitişen doğu ucunda köşk görünümlü iki katlı kütüphane yükselmektedir.

Capture 1

Nazimî Yaver Yenal’ın tasarladığı şadırvan avlunun batı kesimine yerleştirilmiş, doğru konumunun saptanması için 1/1 ölçekte bir ahşap modelle denemeler yapılmıştır.

Lbyr_0404

Şadırvanın üstyapısında gözlenen ilginç tasarım, ayrıca cephelerdeki iri palmetlerin arkasında devam eden ayet metinleri, muslukların üzerinde yer alan minyatür sabunluklar Yenal’ın, klasik dönem çizgileriyle yarattığı özgün detaylar olarak dikkati çeker.

Şadırvandan detaylar

Şadırvandan detaylar

Şişli Camii’nde gözlenen mimari detaylar, süsleme programı ve Hamid Aytaç, Macid Ayral ve Halim Özyazıcı gibi, dönemin önde gelen hattatlarının eserleri olan hat kompozisyonları, mimariyle uyum içinde olup Osmanlı klasik üslubunu yansıtır.

Son cemaat revakı ve taçkapı.

Son cemaat revakı ve taçkapı.

Minberin kalemişi bezemeli külahı.

Minberin kalemişi bezemeli külahı.

Şişli Camii: Erken Cumhuriyet Döneminde Bir Osmanlı Yapısı” sergisi 18 Eylül’e kadar İstanbul Araştırmaları Enstitüsü’nde ziyaret edilebilir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir