Kostantınniye Haberleri Gazetesi: İstanbul Sur Kapıları

“İlerleyen zaman içinde şehir büyümüş; Konstantin Surları, Theodosyus Surları ve bugün gördüğümüz surlar meydana gelmiştir. Bizanslılar başkentlerine Theophylaktos yani tanrnın koruduğu kent adını vermişlerdir. Bizanslılar, […]

Ömer Nazimî Sanayi-i Nefise’de

Nazimî Yaver Yenal’ın Mekteb-i Sanayi-i Nefise-i Şahane’de 1920’lerde geçen öğrencilik yıllarına ait tasarımları, üslup/kimlik arayışları kadar dönemin mimarlık eğitimindeki eğilimlere de ışık tutar. Bu çizimler, […]

Köpekli İstanbul

İstanbul Araştırmaları Enstitüsü, İstanbul’un toplumsal tarihinin hemen her döneminde gündelik yaşamın önemli bir parçası olan sokak köpeklerinin, dini, siyasi ve sosyolojik dönüşümlerle değişen serüvenine ışık tutan bir sergiye ev sahipliği yapıyor: Dört Ayaklı Belediye: İstanbul’un Sokak Köpekleri.

Sokak köpeklerini besleyen bir arabacı. Anonim, 20. yüzyıl başı Cam negatif, stereotip; 4 x 10,4 cm. Pierre de Gigord Koleksiyonu

Sokak köpeklerini besleyen bir arabacı.
Anonim, 20. yüzyıl başı
Cam negatif, stereotip; 4 x 10,4 cm.
Pierre de Gigord Koleksiyonu

Sokak köpekleri… Yüzyıllardır bizimle birlikteler. İstanbul’un toplumsal serüveninde önemli rol üstlendiler, kendi bağımsız yönetimlerini kurdular, törel değerlerini geliştirip ortak yaşam anlayışına şaşmaz bir doğrulukla sahip çıktılar. Tıpkı İstanbul halkı gibi ayrıcalıklı sınıflara yabancıydılar; belli bir standartı değil, kültürel karışımı temsil ettiler. Yurtları, İstanbul mahallesiydi; yani yaşlısıyla, çocuğuyla, meczubuyla, hacısıyla hocasıyla, kabadayısıyla bizim mahalle. İstanbul evrenini oluşturan bütün bu küçük dünyalar, merhamet duygusunun yörüngesinde bize özgü bir hayatın kozasını ördüler.

Sarayburnu’nda sokak köpekleri. 20. yüzyıl başı, Kartpostal; 9 x 14 cm. Pierre de Gigord Koleksiyonu

Sarayburnu’nda sokak köpekleri.
20. yüzyıl başı, Kartpostal; 9 x 14 cm.
Pierre de Gigord Koleksiyonu

Dört Ayaklı Belediye: İstanbul’un Köpekleri” sergisini İstanbul Araştırmaları Enstitüsü’nde ziyaret edebilirsiniz!

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir