Kostantınniye Haberleri Gazetesi: İstanbul Sur Kapıları

“İlerleyen zaman içinde şehir büyümüş; Konstantin Surları, Theodosyus Surları ve bugün gördüğümüz surlar meydana gelmiştir. Bizanslılar başkentlerine Theophylaktos yani tanrnın koruduğu kent adını vermişlerdir. Bizanslılar, […]

Ömer Nazimî Sanayi-i Nefise’de

Nazimî Yaver Yenal’ın Mekteb-i Sanayi-i Nefise-i Şahane’de 1920’lerde geçen öğrencilik yıllarına ait tasarımları, üslup/kimlik arayışları kadar dönemin mimarlık eğitimindeki eğilimlere de ışık tutar. Bu çizimler, […]

Google Cultural Institute

İstanbul Araştırmaları Enstitüsü, Google Cultural Institute platformuna Türkiye’den katılan ilk araştırma enstitüsü olarak online sergisini açıyor.

Suna ve İnan Kıraç Vakfı koleksiyonundaki  Sadrazam Kıbrıslı Kamil Paşa’nın fotoğraf albümünden kurgulanan Üç Kitaplı Kentler: 19. Yüzyıl Fotoğraflarında Kudüs ve Kutsal Topraklar  sergisi, en uzun süreli barışı Osmanlı İmparatorluğu yönetiminde yaşayan, Kudus, Gazze, Yafa gibi kentlerdeki inanç çeşitliliğini ve bu zenginliğin mimari yansımalarını konu alırken, mimarlık ve fotoğraf tarihçilerine farklı bir okuma ve yorumlama olanağı da veriyor.

Üç Kitaplı Kentler online sergi için tıklayın.

Küratörlüğünü Ekrem Işın’ın, danışmanlığını M. Baha Tanman’ın üstlendiği, Üç Kitaplı Kentler: 19. Yüzyıl Fotoğraflarında Kudüs ve Kutsal Topraklar adlı sergide 19. Yüzyıl sonlarında Kudüs ve Gazze sancaklarında bulunan belli başlı yerleşim birimlerindeki yapıların fotoğrafları yer alıyor. Fotoğraflar, hem Kudüs ve çevresinin ortaçağdan kalma tarihsel yapılarını, hem de 19. yüzyıl modernleşmesinin bölge mimarisindeki etkilerini yansıtmakta. Bir kısmı Garabed Kirikoryan tarafından çekilen bu görüntülerde “Kutsal Topraklar”ın zaman içinde geçirdiği dönüşümü izlemek mümkün. Ayrıca sergide yer alan fotoğraflar aracılığıyla, bölgede yeni bir meslek kolu olarak gelişen yerel fotoğrafçılığın tarihine de bir kapı aralanıyor.

Osmanlı döneminin sonlarında inanç ve tutku coğrafyası “Kutsal Topraklar”daki yerleşim yerleri, hıristiyan, yahudi ve islami dini yapıları ile Osmanlı resmi yapıları, gayrimüslim hastaneleri, mektepleri, su mimarisi, konaklama tesisleri, askeri tesisleri ve köprüleri yansıtan fotoğraflarının bulunduğu albüm Suna ve İnan Kıraç Vakfı İstanbul Araştırmaları Enstitüsü’ne ait.

Bu sergi 10 Eylül – 19 Ekim 2008 tarihleri arasında İstanbul Araştırmaları Enstitüsü sergi salonunda sergilenmişti.

Google Cultural Institute

Google, dünyanın kültür hazinelerini İnternet’te barındırmak için yüzlerce müze, kültür kurumu ve arşivle iş ortaklığı yapıyor. Kültür sektörünün, çeşitlilik arz eden mirasının daha fazla bölümünü İnternet’te sergilemesine ve böylece bu mirası herkesin erişimine sunmasına olanak tanıyan araçlar oluşturuyor. Google Cultural Institute’ta, sanat eserleri, tarihteki önemli dönüm noktaları ve dünya mirası koruma alanlarının yanı sıra, tüm dünyadaki kültür kurumlarının arşivlerinin arkasındaki öyküleri anlatan dijital sergileri bulabilirsiniz.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir