Kostantınniye Haberleri Gazetesi: İstanbul Sur Kapıları

“İlerleyen zaman içinde şehir büyümüş; Konstantin Surları, Theodosyus Surları ve bugün gördüğümüz surlar meydana gelmiştir. Bizanslılar başkentlerine Theophylaktos yani tanrnın koruduğu kent adını vermişlerdir. Bizanslılar, […]

Ömer Nazimî Sanayi-i Nefise’de

Nazimî Yaver Yenal’ın Mekteb-i Sanayi-i Nefise-i Şahane’de 1920’lerde geçen öğrencilik yıllarına ait tasarımları, üslup/kimlik arayışları kadar dönemin mimarlık eğitimindeki eğilimlere de ışık tutar. Bu çizimler, […]

“Düşünen Tohum Konuşan Toprak” Basın Toplantısı

İstanbul Araştırmaları Enstitüsü’nün İsmail Hakkı Tonguç Belgeliği Vakfı işbirliğiyle hazırladığı Düşünen Tohum Konuşan Toprak: Cumhuriyet’in Köy Enstitüleri 1940-1954 sergisinin basın toplantısı bu sabah yapıldı.

Toplantıdan bazı kareleri sizlerle paylaşmak istedik:

Suna ve İnan Kıraç Vakfı Kültür ve Sanat İşletmesi Genel Müdürü M. Özalp Birol, eğitimci yazar Pakize Türkoğlu, ve sergi küratörü Ekrem Işın’ın katılımı ile basın toplantısı başlıyor.

Basın toplantısının ardından küratör Ekrem Işın Düşünen Tohum Konuşan Toprak sergisini gezdiriyor.

Eğitimci yazar Pakize Türkoğlu köy enstitüsündeki öğrencilik anılarını anlatıyor.


Pakize Türkoğlu basın mensuplarının sorularını yanıtlıyor.

M. Özalp Birol, Ekrem Işın, ve Pakize Türkoğlu basının sorularını yanıtlıyor.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir