Bâb-ı Seraskerî Yangın Kulesi

II. Mahmud’un (1809-1839) 1826’da Yeniçeri Ocağı’nı ortadan kaldırması ve Ağa Kapısı’nın Bâb-ı Meşihat’a devredilmesini müteakip yeni Osmanlı ordusunun (Asâkir-i Mansûre-i Muhammediye’nin) yönetim merkezi olarak, Eski […]

İstanbul Araştırmaları Yıllığı

Çağdaş toplumbilimlerin önde gelen araştırma alanlarının başında bir kent tasarımı olarak İstanbul geliyor. Arkeolojiden tarihe, sanattan edebiyata, din kültüründen gündelik hayata uzanan geniş araştırma yelpazesinde, […]

Ayın Afişi: Ankara Birası

İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Afiş Koleksiyonu 276 adet Cumhuriyet dönemi ve 132 adet Osmanlı dönemi olmak üzere toplam 408 adet afişten oluşuyor. Koleksiyonda; aralarında Türkçe, Eski Türkçe, […]

“Tonguç’la Taş Taşımak”

İstanbul Araştırmaları Enstitüsü sergi salonunda 18 Nisan tarihinde ziyarete açılarak yoğun ilgi gören Düşünen Tohum, Konuşan Toprak: Cumhuriyet’in Köy Enstitüleri 1940-1954 sergisi kapsamında, 23 Haziran Cumartesi […]

Genç Cumhuriyet ve Eğitim

Atatürk Döneminde Eğitim 29 Aralık 1923’de Cumhuriyet Maarif Vekâleti  maarif müdürlüklerine “Terbiye usullerine yeni bir veçhe vermek mecburiyetindeyiz” diye başlayan bir genelge gönderdi. Bu genelgede […]

Ankara için Cumhuriyet Döneminin İlk Mimari Proje Yarışması

Mongeri atölyesinde hazırlanmış Byzantin (Bizans) üslubunda fuar pavyonu cephesi, 1924. Büke Uras Arşivi.

1925 senesinde, henüz son sınıf mimari talebesi olan Nazimî Yaver, Ankara Şehremaneti’nin düzenlediği, “Ankara’da inşa olunacak münferid hane plânları” konulu yarışmada okul dışında ilk birinciliğini kazanır. Organizasyonun önemi, Cumhuriyet döneminin ilk mimari proje yarışması olmasıdır. Nazimî’nin ödül kazanan tek katlı villa projesi uygulanmamış ve tasarım günümüze ulaşmamıştır. Ancak yarışmada önerilen ev tipolojilerinin, Cumhuriyet Ankara’sının öncü kentsel düzenlemelerini mümkün kılan modern anlamdaki ilk imar plânı niteliğindeki, Berlinli mimar Carl Cristoph Lörcher tarafından hazırlanan ve 1924 yılında Belediye’ye teslim edilen imar plânı ile ilişkili olması kaçınılmazdır. Ankara için 1928-1932 tarihli Hermann Jansen plânında, özellikle Yenişehir bölgesi için öngörülen, bahçe içinde tekil konutlardan oluşan tipoloji belirleme gayreti, elbette Nazimî’nin birincilik aldığı yarışma deneyiminin -her ne kadar uygulanmamış olsa da- sonuçları ve yarattığı tartışma ortamının izlerini taşır.

Sergi hakkında detaylı bilgi için web sitemizi ziyaret edebilirisiniz!