Kostantınniye Haberleri Gazetesi: İstanbul Sur Kapıları

“İlerleyen zaman içinde şehir büyümüş; Konstantin Surları, Theodosyus Surları ve bugün gördüğümüz surlar meydana gelmiştir. Bizanslılar başkentlerine Theophylaktos yani tanrnın koruduğu kent adını vermişlerdir. Bizanslılar, […]

Ömer Nazimî Sanayi-i Nefise’de

Nazimî Yaver Yenal’ın Mekteb-i Sanayi-i Nefise-i Şahane’de 1920’lerde geçen öğrencilik yıllarına ait tasarımları, üslup/kimlik arayışları kadar dönemin mimarlık eğitimindeki eğilimlere de ışık tutar. Bu çizimler, […]

Pera Müzesi Sanat Kitaplığı

Pera Müzesi Sanat Kütüphanesi, İstanbul Araştırmaları Enstitüsü’nde hizmete sunuldu. Kitapların yanısıra yerli ve yabancı süreli yayınları da içeren kütüphanede, sanatçı biyografileri, sanat akımları, koleksiyonlar, sözlükler ve ansiklopedilerden oluşan zengin referans kaynaklarına ve elektronik kaynaklara erişim de mümkün.

Bridgeman Art Library tarafından, sanat, mimari, kültür ve tarih alanlarında bir eğitim kaynağı sunmak amacıyla geliştirilen Bridgeman Education veritabını, 8.000’den fazla uluslararası konumdan, müzeler, sanatçılar, özel koleksiyonlar, fotografçılara ait eserlere ve  390.000’den fazla görsele yasal erişim sağlayan önemli bir elektronik kaynak.

Kitaplığa kısa zaman önce katılan The Metropolitan Museum of Art’ın yeni kitap ve sergi kataloglarıyla da Pera Müzesi Sanat Kütüphanesi koleksiyonu gelişmeye devam ediyor…

İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Kütüphanesi halka açıktır. Ziyaret saatleri ve detaylı bilgi için tıklayın.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir