Kostantınniye Haberleri Gazetesi: İstanbul Sur Kapıları

“İlerleyen zaman içinde şehir büyümüş; Konstantin Surları, Theodosyus Surları ve bugün gördüğümüz surlar meydana gelmiştir. Bizanslılar başkentlerine Theophylaktos yani tanrnın koruduğu kent adını vermişlerdir. Bizanslılar, […]

Ömer Nazimî Sanayi-i Nefise’de

Nazimî Yaver Yenal’ın Mekteb-i Sanayi-i Nefise-i Şahane’de 1920’lerde geçen öğrencilik yıllarına ait tasarımları, üslup/kimlik arayışları kadar dönemin mimarlık eğitimindeki eğilimlere de ışık tutar. Bu çizimler, […]

Kütüphaneler, Kitaplar

50. Kütüphane Haftası’nı kutlarken, İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Kütüphanesi‘nin temel amacını hatırlayalım: İstanbul’la ilgili herhangi bir konuda çalışma yapmak isteyen araştırmacıların basılı ve elektronik bilimsel kaynak ihtiyacını karşılamak, koleksiyonunu bu hedef doğrultusunda olabildiğince zenginleştirmek ve “kullanıcı dostu” bir kütüphane işlevi görmek.

Kütüphanede yer alan, kütüphaneler hakkında üç farklı kitaba göz atmaya ne dersiniz?

2014KtpHfts_010

İSTANBUL’UN 100 KÜTÜPHANESİ

İstanbul’un Yüzleri Serisi’nden olan İstanbul’un 100 Kütüphanesi kitabı şehrimizde bulunan önemli kütüphaneleri tanıtmaktadır. İstanbul’da değişik türlerde (halk ve çocuk, üniversite, özel vb.) bulunan kütüphaneler aynı zamanda şehrin kültürel gelişimini de yansıtmaktadır. Bu kitapta, kurumların tarihsel yapıları, fiziksel özellikleri, dermeleri ve vermekte oldukları hizmetler anlatılmıştır.

2014KtpHfts_002

RUHUMUZUN BÜYÜLÜ TAPINAKLARI:  İSTANBUL KÜTÜPHANELERİNDEN ANILAR

Türk Kütüphaneciler Derneği İstanbul Şubesi tarafından kuruluşunun 50.yılına armağan olarak yayınlanan kitap, toplumda önemli bir yer edinmiş, yazarlar, gazeteciler, müzisyenler,  akademisyenler ve birçok saygın kişinin kütüphane ile tanıştığı, kaynaştığı ve kütüphanenin yaşamlarına yön verdiği anılarından oluşur.  Kitap, ismini Ahmet Ümit tarafından kaleme alınan “Ruhumuzun Büyülü Tapınakları” adlı yazısından almıştır.

2014KtpHfts_003

LIBRARIES OF İSTANBUL (İSTANBUL KÜTÜPHANELERİ)

Toplumsal yaşamın ve kent kültürünün vazgeçilmez kurumları olan İstanbul Kütüphaneleri, sahip oldukları,  koleksiyonu, hizmetleri  ve bulundukları mekânın tarihi/mimari özellikleri ile anlatılmaktadır. Kitapta, yüzyıllardır var olan kütüphanelerin yanında, çok yakın bir zamanda kurulan halk ve özel kütüphaneleri de tanıtılmaya çalışılmıştır.

İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Kütüphanesi herkese açık ve ücretsiz bir kütüphanedir. Detaylı bilgi için tıklayın.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir