Kostantınniye Haberleri Gazetesi: İstanbul Sur Kapıları

“İlerleyen zaman içinde şehir büyümüş; Konstantin Surları, Theodosyus Surları ve bugün gördüğümüz surlar meydana gelmiştir. Bizanslılar başkentlerine Theophylaktos yani tanrnın koruduğu kent adını vermişlerdir. Bizanslılar, […]

Ömer Nazimî Sanayi-i Nefise’de

Nazimî Yaver Yenal’ın Mekteb-i Sanayi-i Nefise-i Şahane’de 1920’lerde geçen öğrencilik yıllarına ait tasarımları, üslup/kimlik arayışları kadar dönemin mimarlık eğitimindeki eğilimlere de ışık tutar. Bu çizimler, […]

Broken Bits of Byzantium

İki ciltlik nadir bir eser olan ve Restes de la reine des villes (Şehirler Kraliçesinin kalıntıları) başlığıyla Fransızcası da yayımlanan Broken Bits of Byzantium (Byzantion’un Kırık Parçaları), İstanbul’da ortaya çıkarılmış olağanüstü bir Bizans eserleri koleksiyonunun erken kayıtlarından birini oluşturur; bu eserlerden bir çoğu günümüze ulaşmamıştır.

İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Kütüphanesinde 1. bölümün İngilizcesi, 2. bölümün Fransızca çevirisi mevcut olup, bu ikisi tek bir ciltte bir araya getirilmiştir.

Ciltler, 1856 dolaylarında İngiltere’den İstanbul’a gelen rahip Charles George Curtis ile kız kardeşi Mary Adelaide’nin eseridir.

Charles G. Curtis, Broken Bits of Byzantium, Mary A. Walker’ın taşbaskıları ve bazı ekleriyle.
1 . Kısım: From Yali-kiosk to Yedi-koule (1887; Yalı Köşkü’nden Yedikule’ye)
2. Kısım: Dans la ville. Les murailles (1891; Şehrin içinde. Surlar)

Bunu ve benzer eserleri bulabileceğiniz İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Kütüphanesi hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir