Kostantınniye Haberleri Gazetesi: İstanbul Sur Kapıları

“İlerleyen zaman içinde şehir büyümüş; Konstantin Surları, Theodosyus Surları ve bugün gördüğümüz surlar meydana gelmiştir. Bizanslılar başkentlerine Theophylaktos yani tanrnın koruduğu kent adını vermişlerdir. Bizanslılar, […]

Ömer Nazimî Sanayi-i Nefise’de

Nazimî Yaver Yenal’ın Mekteb-i Sanayi-i Nefise-i Şahane’de 1920’lerde geçen öğrencilik yıllarına ait tasarımları, üslup/kimlik arayışları kadar dönemin mimarlık eğitimindeki eğilimlere de ışık tutar. Bu çizimler, […]

Cumhuriyet Konuşmaları
Çanakkale’den Sakarya’ya Mustafa Kemal Paşa

Çanakkale’de Yarbay Mustafa Kemal Bey’den Sakarya’da Mareşal Mustafa Kemal Paşa’ya

İstanbul Araştırmaları Enstitüsü “Cumhuriyet Konuşmaları” başlıklı bir konferans dizisi sunuyor. Maltepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve Devrim Tarihi Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Orhan Çekiç’in vereceği konferans dizisinde “Cumhuriyet” her ay başka bir açıdan ele alınıyor.

22 Mart Salı günü saat 18:30’da düzenlenen “Çanakkale’de Yarbay Mustafa Kemal Bey’den Sakarya’da Mareşal Mustafa Kemal Paşa’ya” başlıklı etkinlikte Çanakkale Savaşı’nın önemi ve dünya çapındaki sonuçları üzerinde duruldu. Yrd. Doç. Dr. Orhan Çekiç konuşma içeriğini açıklarken şu soruları soruyor: “Filistin’de henüz savaş başlamadan Mustafa K. Paşa neden istifa edip İstanbul’a döndü ve neden savaş planlarına itiraz ediyordu? Filistin’in kaybedilişi ve Kudüs düşüşü esnasında komutan kimdi? Savaşın bitmesine yani Mondros Ateşkesine sadece bir ay kala neden yeniden Filistin’e gönderildi? Neden Mondros’a karşı çıktı?”

Yrd. Doç. Dr. Orhan Çekiç hakkında
1944 yılında İskenderun’da doğdu. İlk ve Ortaokulu İskenderun’da, liseyi Burdur’da bitirdi. 1966 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İdare ve Siyaset Bölümünden mezun olduktan sonra Marmara Üniversitesi’nde Yüksek Lisans ve Doktora yaptı. Halen Maltepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölüm Başkanı olarak görev yapan Çekiç, hazırlayıp sunduğu tv programlarında Cumhuriyetin kazanımlarını, devrimleri ve Atatürk’ü anlatıyor. Başlıca eserleri: “İmparatorluktan Cumhuriyete Türk Kurtuluş Savaşı Belgeseli”, “Cumhuriyet Tarihi”, “Son Yıl: 1938”, “Mondros’tan İstanbul’a”, “Samsun’dan Erzurum’a”, “Sivas’tan Ankara’ya”.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir