Anıtkabir Proje Yarışması Eskizleri

Nazimî Yaver Yenal’ın 1941 yılında açılan Anıtkabir Proje Yarışması için hazırladığı anlaşılan, plan, kesit, cephe görünümü ve detay çizimleriyle toplam 25 paftadan oluşan tasarım, yarışma […]

Bir Kağıt Mimarı: Nazimî Yaver Yenal

20. yüzyıl Türk mimarlığının özgün isimlerinden Nazimî Yaver Yenal (1904-1987) idealist ülkülerle hareket eden erken Cumhuriyet kuşağının tipik bir temsilcisidir. Osmanlı İmparatorluğu’nun son yıllarında ilk […]

Bâb-ı Seraskerî Yangın Kulesi

Montagu B. Dunn, İstanbul Panoraması, 1855

II. Mahmud’un (1809-1839) 1826’da Yeniçeri Ocağı’nı ortadan kaldırması ve Ağa Kapısı’nın Bâb-ı Meşihat’a devredilmesini müteakip yeni Osmanlı ordusunun (Asâkir-i Mansûre-i Muhammediye’nin) yönetim merkezi olarak, Eski Saray’ın yerine inşa edilen Bâb-ı Seraskerî’nin (sonraki adıyla Harbiye Nezareti’nin) bahçesinde 1828’de inşa ettirilmiştir. Sabık Ağa Kapısı’nın avlusundaki Yangın Köşkü’nün işlevini sürdüren 85 m. yüksekliğindeki kule kesme köfeki taşıyla inşa edilmiştir. Kesik piramit biçimindeki kaideden silindir biçimindeki gövdeye, dönemim minarelerinde de olduğu gibi, armudî profilli bir pabuç kısmıyla geçilir. Gözetleme birimi yuvarlak kemerli pencerelerle kuşatılmıştır. İlk yapıldığında mevcut olan geniş saçaklı ahşap külâh 1849’daki onarımda kaldırılarak yerine sekizgen planlı ve  yuvarlak (fil gözü) pencereli üç kat eklenmiştir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir