Kostantınniye Haberleri Gazetesi: İstanbul Sur Kapıları

“İlerleyen zaman içinde şehir büyümüş; Konstantin Surları, Theodosyus Surları ve bugün gördüğümüz surlar meydana gelmiştir. Bizanslılar başkentlerine Theophylaktos yani tanrnın koruduğu kent adını vermişlerdir. Bizanslılar, […]

Ömer Nazimî Sanayi-i Nefise’de

Nazimî Yaver Yenal’ın Mekteb-i Sanayi-i Nefise-i Şahane’de 1920’lerde geçen öğrencilik yıllarına ait tasarımları, üslup/kimlik arayışları kadar dönemin mimarlık eğitimindeki eğilimlere de ışık tutar. Bu çizimler, […]

18. Yüzyıl İstanbul Evlerine Örneklerle Bir Bakış

16 Ekim Salı günü gerçekleşen Arka Oda Toplantısı’nda, Gökçen Özkaya, 18. yüzyıl İstanbul kenti ve konutlarına ilişkin doktora tezinde kullandığı yazılı belgelerdeki örneklerden yola çıkarak, İstanbul evlerinin eklentili yapılanması, mekân bileşenleri ve düzenlemelerini anlattı.

18. yüzyıla ait, doğrudan belgelenecek konut örneklerinin neredeyse hiç bulunmadığı İstanbul evlerine dair bir çalışma yapmak için başvurulan bu yazılı belgeler, İstanbul Ahkâm Defterleri’nde, vakıflara ve şahıslara ait gayrimenkullerin değiş-tokuşu anlamına gelen “istibdal” uygulamasını konu alan hükümlerdir. Değiştokuşu yapılan evlerin parça parça mülk edinilmesi, evlerin yapılanma sürecine; hükümlerdeki mekân tarifleri de bileşenler ve bunların bir araya gelme biçimlerine dair fikir verir. Arka Oda Toplantısı’nda, bu bilgiler doğrultusunda eklentili yapılanan evler ve mekân bileşenlerinin ev içi dağılımları seçme örnekler üzerinden değerlendirildi, mekân kombinasyonlarındaki çeşitlilik de ortaya kondu. Ağırlıklı olarak devlet görevlilerinden oluşan üst ve orta halli kentlilerin evlerinden örnekler sunulurken, mekânların dağılımında barınma standartları açısından nelerin ön planda olduğu da tartışılmaya çalışıldı.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir